روز محیط زیست مبارک | چطور با روش های درست نگهداری لباس به محیط زیست آسیب نزنیم!

صنعت پوشاک یکی از صنعت‌های بزرگی است که تولیداتش همواره روی محیط زیست آثار مخرب دارد و نیازمند این است که در این راستا راه‌حل و تدبیری اندیشیده شود و به طور کلی نه می‌توان نیاز انسان به پوشاک را حذف کرد و نه آثار مخرب این صنعت را. تنها امکان این وجود دارد که […]