شما بعد از تحویل کالا ، تا 7 روز زمان دارید سفارش خود را تعویض یا مرجوع نمایید .

شرایط مرجوعی :

  1. عدم استفاده از کالا و رعایت کلیه نکات بهداشتی 
  2. سالم بودن برچسب ها و تگ های محصول 
  3. عدم وجود اثر عطر، لوازم آرایشی یا بوی بدن روی کالا
مرجوعی کالا